Bizi Takip Edin:

Dernek Tüzüğümüz

ANKARA GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ (06.061.145)

MADDE .1: DERNEĞİN ADI

ANKARA GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’DİR. Kısaltılmış adı AGSD’dir.

MADDE .2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin idare merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur.

MADDE .3: DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı Türkiye’de hazır giyim ve konfeksiyon sanayiinin gelişmesi için gerekli ortamı hazırlamak, sektöre öncülük ederek Ankara’da sektöre mensup firma ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamaktır.

MADDE .4: DERNEĞİN TEŞEBBÜS VE FAALİYETLERİ

Dernek bu amacı gerçekleştirmek için şu faaliyetleri yapar.

1 Türkiye’de hazır giyim sanayini geliştirmek için bu sanayi dalını öğreten bir mesleki eğitim müessesesi açmak.

2 Hazır giyim sanayinin verimliliğini arttırmak için Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliği yaparak Türk Hazır Giyim eşyası Standartlarını tespit etmek.

3 Hazır giyim sanayi ile ilgili hususlarda çalışma kolları kurmak, hazır giyim sanayi ile ilgili konuları inceleyerek sektörün gelişmesine yardımcı ve gerekli olacak konuları tespit etmek, bu konularla ilgili kanun, kararname ve yönetmeliklerin düzenlenmesinde yardımcı olmak, ilgili makamlarla temas kurarak Hazır giyim sanayinin sorunlarının çözümü yolunda dileklerini iletmek.

4 Aynı amaçlı Dernekleri bir araya getirerek Federasyon kurmak ve/veya kurulmuş olanlara üye olmak.

5 Kanunlar çerçevesinde resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sektör kapsamı içerisindeki alanlarda kurslar düzenlemek ve belge vermek ayrıca üyelerine eğitilmiş işgücü kazandırmak üzere üniversiteler ve meslek okulları ile işbirliği yapmak, Avrupa Birliği, İŞKUR, KOSGEB, TÜBİTAK vb. kuruluşların fonlarından yararlanarak sektöre yönelik istihdam amaçlı kurslar düzenlemek.

6 Dernek faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için dernekte genel koordinatör, genel sekreter ve halkla ilişkiler birimleri oluşturularak bu birimlerde istihdam sağlamak.

7 Sektör ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşların düzenlemiş olduğu kurs, seminer, fuarlara katılmak ve bu kuruluşlar ile işbirliğinde organizasyonlar gerçekleştirmek.

8 Derneğe gelir elde etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak,

9 Sektör ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve katılımcılara ödüller vermek.

10 Dernek üyelerinden ulusal ve uluslar arası yarışmalara temsilciler göndermek, derneği temsil etmek üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, sempozyum, konferans, fuar ve bu tür organizasyonlara üyeler arasından ve dernek çalışanlarından katılımcı göndermek.

11 Dernek üyelerinin mesleki eğitimlerini ( Yabancı dil vb. ) ve sosyal yönlerini geliştirici, bilgi ve becerilerinin artırılması için eğitim kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

12 Sektörde çalışanların toplanabileceği, bilgi paylaşımında bulunabileceği ve sohbet edebilecekleri lokal açmak, işletmek veya dernek adına kiraya vermek.